huisstijl

Meer wit is vormgever aan huis bij Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw en ontwikkelde voor hen een nieuwe huisstijl. Sprekende foto's van natuur, fauna en flora staan centraal in een frisse hedendaagse vormgeving. Er wordt gestreefd naar een grote eenheid in de verschillende communicatiedragers om de herkenbaarheid van het Regionaal Landschap in de streek te vergroten.

Ontwerpen voor de landschapskrant, flyers, huisstijldocumenten, website, voorstellingsfolders, infoboekjes, tentoonstellingspanelen, infoborden in het landschap, brochures, folders enz.

huisstijl huisstijl huisstijl