boek

Dr. K. De Vusser (UZ Leuven — Departement Nefrologie) vroeg Meer wit haar doctoraatsstudie vorm te geven in een kwalitatief boek dat zich duidelijk zou onderscheiden van meer gangbare doctoraatsschriften.

De medische inhoud werd helder en leesbaar vormgegeven, met voldoende ruimte voor verklarende tabellen en (originele) figuren, én waarbij sprekende beelden een positieve sfeer zetten.

172 blz, gedrukt in offset op 200 exemplaren, geleverd met bijhorende uitnodiging.

boek boek boek boek boek